Meet the Boss

19 september 2018
Woensdag 19 september kwamen er Young Professionals op bezoek in het Enexis Huis Zwolle voor 'Meet the Boss'.

Speciaal voor Young Professionals in de energiesector organiseert KVGN  een aantal interessante bijeenkomsten waarin je ‘kopstukken’ uit de gas- of energiesector persoonlijk kunt ontmoeten. Bij deze ‘Meet The Boss’ bijeenkomst konden de Young Professionals kennis maken met Peter Vermaat, de CEO van Enexis. 

Tijdens de rondleiding is er aandacht geweest voor de wereld van de regionale netwerkbeheerder en de uitdagingen die gepaard gaan met de steeds groter wordende hoeveel decentraal opgewekte energie.

Na de rondleiding gaf Peter Vermaat de aanwezigen een kijkje in de ‘Klimaatakkoord’-polder. Op basis van de klimaattafels ‘Gebouwde omgeving’, ‘Mobiliteit’ en ‘Elektriciteit’ deelde hij zijn ervaringen en gaf hij een inkijkje in de aandachtspunten bij de nadere uitwerking en planvorming van de toekomstige Klimaatakkoord. 

Het was een leerzame dag waarop duidelijk werd dat het komen tot een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem een integrale aanpak vereist. 

 

19 september 2018.jpg