Circulaire toekomst!

12 september 2019
Op 12 september 2019 heeft er in het Enexis Huis Zwolle een Circulair Inkopen Event plaatsgevonden. Bij het evenement waren liefst 25 jonge en enthousiaste inkopers aanwezig.
 

Het evenement begon met een netwerkmoment waarbij meerdere collega’s van inkoop aanwezig waren.  Na een korte algemene introductie hebben de inkopers een rondleiding gekregen in het Enexis Huis. De rondleiding maakt iedereen bewust van de dingen die Enexis Groep doet voor ons energienet. Ook is er aandacht voor wat je als individu zelf kunt doen aan energiebesparing. Alle deelnemers reageerden zeer positief op de rondleiding,  iedereen zou het Huis aanbevelen aan  zijn buren, sportclub, vrienden of familie!

Na de rondleiding heeft Enexis Groep een presentatie gegeven over de ontwikkelingen die we zelf maken op het gebied van Circulair Inkopen.

Vervolgens hebben de jonge inkopers hun creatieve ideeën ingezet in de Circulair Inkopen Game van PHIFactory. Aan de hand van een case die in de game is besproken zijn er zeer waardevolle inzichten verkregen voor Enexis Groep. De jonge inkopers hebben hun ideeën en uitkomst aan het eind van de dag gepresenteerd. We zullen hier dan ook absoluut gebruik van gaan maken voor een meer circulaire toekomst!
12 september 2019 inkoop.jpg