Het Enexis Huis Zwolle en het Enexis Huis Limburg sluiten per 1-1-2022 de deuren

01 juli 2021

De afgelopen jaren heeft Enexis Groep geïnvesteerd in diverse initiatieven om de energietransitie te versnellen. In de Enexis Huizen die in 2012 in Zwolle en in 2017 in Maastricht geopend werden konden consumenten, scholieren, studenten, vakgenoten en professionals kennismaken met de vele mogelijkheden van duurzame energie en een slim energienet.

De energietransitie is in inmiddels in volle vaart. Enexis Groep verlegt de komende jaren de focus in haar strategie naar projecten die onmisbaar zijn om de energietransitie te realiseren. Dit betekent dat we alles op alles zetten om klanten aan te sluiten terwijl we tegelijkertijd de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten op een hoog niveau houden. De activiteiten die daar niet rechtstreeks aan bijdragen bouwen we af.

Dit betekent dat we hebben besloten om de Enexis Huizen per 1 januari 2022 als fysieke locatie te sluiten. Dat besluit gaat ons aan het hart: de afgelopen jaren hebben we mooie resultaten met de huizen geboekt:

  • We ontvingen ruim 30.000 bezoekers in Zwolle en Maastricht;
  • Meer dan 400 klassen uit het basis-, voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs brachten een bezoek aan een van de Huizen;
  • We werken samen met een groot aantal partners om de bewustwording rond verduurzaming  te vergroten: vrienden van de techniek, Sterk Techniek Onderwijs, Natuur Milieu Educatie, Junior Energie Coach, verbeter en bespaar Zwolle, doepark Nooterhof, CNME, Gemeente Maastricht, Provincie Limburg, ANWB etc.

De komende maanden gebruiken we om uit te vinden hoe we de kennis en kunde die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd digitaal kunnen blijven inzetten. Bijvoorbeeld door een online omgeving te creëren waarbij we een virtueel bezoek aan de Huizen bieden. Online inspiratie om te verduurzamen voor nu en in de toekomst! Want in onze huizen maken we energie tastbaar en presenteren we innovatieve technieken voor jong en oud. Hou daarom de komende maanden www.enexishuis.nl goed in de gaten.

Zoals aangegeven sluiten we de huizen per 1 januari 2022. Tot die tijd zijn zowel het Enexis Huis Zwolle als het Enexis Huis Limburg van 5 september tot en met 23 december open voor bezoek. Boek uw bezoek voor het Enexis Huis Zwolle via enexishuis@enexis.nl en voor het Enexis Huis Limburg via enexishuislimburg@enexis.nl. Heeft u vragen over de sluiting dan kunt u contact opnemen met Sebastiaan Stolk, senior communicatie adviseur, via sebastiaan.stolk@enexis.nl.

Met duurzame groet,

Enexis Groep

Enexis_Huis_Limburg_2.jpeg